Biletet viser ærfuglhus (e-baner) som er bygd som hekkeplass for ærfuglhoene i forbindelse med dunsanking. Biletet er teke på utværet Lånan i Vega kommune, som er ein del av Vegaøyan verdsarvområde. Foto: Elisabet Haveraaen, Klima- og miljødepartementet.

Kulturmiljølovutvalet

Kulturmiljølovutvalet er eit offentleg lovutval sett ned av Kongen i Statsråd 22. juni 2022. Utvalet skal gjere ein full gjennomgang av gjeldande kulturminnelov og regulering av kulturmiljø i andre lover, og lage eit forslag til ei ny lov om kulturmiljø. Utvalet skal levere utreiinga si innan 1. februar 2025.