Biletet viser ærfuglhus (e-baner) som er bygd som hekkeplass for ærfuglhoene i forbindelse med dunsanking. Biletet er teke på utværet Lånan i Vega kommune, som er ein del av Vegaøyan verdsarvområde. Foto: Elisabet Haveraaen, Klima- og miljødepartementet.

Kulturmiljølovutvalet

Kulturmiljølovutvalet er eit offentleg lovutval vald av Kongen i Statsråd 22. juni 2022. Utvalet skal gjera ein full gjennomgang av dagens kulturminnelov og regulering av kulturmiljø i andre lover, og laga eit forslag til ei ny lov om kulturmiljø. Utvalet skal levera utreiinga si innan 1. september 2024.