Bergen kommune

Innspel frå Bergen kommune. Seksjon for kunst og kulturutvikling og Byantikvaren.