KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Innspel frå KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.