Terje Planke

Arbeidet med nye kulturmiljølov er viktig og jeg takker for muligheten for å komme med innspill. Dagens kulturminnelov tar utgangspunkt i å bevare kulturminner og kulturmiljøer som vitenskapelig kildemateriale og som et potensiale for menneskers opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. I de senere årene ser vi en dreining fra at bevaringstiltak sees som restriksjon eller…

Norsk Jernbaneklubb

Innspel frå Norsk Jernbaneklubb. Innspill-fra-NJK-til-arbeidet-med-ny-kulturmiljolov.pdf

Nye Veier AS

Innspel frå Nye Veier AS. Kulturmiljolovutvalg-innspill-Nye-Veier-AS-1.pdf

Noregs Ungdomslag

Innspel frå Noregs Ungdomslag. Innspel-til-ny-Kulturmiljolov-Noregs-Ungdomslag.pdf

Taternes Landsforening

Innspill frå Taternes Landsforening. INNSPILL-TIL-NY-KULTURMILJOLOV-fra-TATERNES-LANDSFORENING.pdf