Røros kommune

Innspel frå Røros kommune. Innspill-til-kulturmiljoutvalget.pdf

Norges Verdensarv

Innspel frå Norges Verdensarv. Skriftlig-innspill-fra-Norges-Verdensarv-om-ny-kulturmiljolov-.pdf

Norges Kulturvernforbund

Innspel frå Norges Kulturvernforbund. 1. Innledning Kulturvernforbundet takker utvalget for å kunne delta på innspillmøtet i KLD 11.1.23 og det særskilte møte i etterkant Toril og jeg hadde med dere. Eiere av kulturminner og frivillige har en helt avgjørende rolle i å bevare vår materielle og immaterielle kulturarv. Kulturmiljømeldingen viser særlig til betydningen av deltakelse…

Skogfinneforeningen

Innspel frå Skogfinneforeningen. Kulturmiljolovutvalet-innspelsbrev-2023-01-28.pdf

Side 6 av 6
123456