Norges Husflidslag

Norges Husflidslag ønsker å komme med noen innspill til arbeidet med den nye kulturmiljøloven. Våre innspill knytter seg til hva vi mener bør tas i betraktning når det gjelder den immaterielle kulturarvsdimensjonen, løse kulturminner og kunnskap knyttet til tilvirkning og bruk. Immateriell kulturarvI dagens kulturminnelov mangler den immaterielle kulturarvsdimensjonen. (Immateriell kulturarv er kunnskapen, de praktiske…

Side 1 av 6
123456